TELEFONKONSULTATION

Lægens telefontid kl. 8-8.30 mandag-fredag.

Mandag-fredag kl 8-9: sygeplejerske.

Her drøftes akut sygdom, vejledes om behandling, vurdering af evt. sygebesøg, svar på prøver og undrsøgelser samt korte samtaler.
Ønskes akut tid hos lægen samme dag, ringes der i dette tidsrum. Medicinfornyelse og anden tidsbestilling skal ske hos sygeplejersken  mellem kl. 9-9.30.

 

Sekretariatets telefontid kl. 9-9.30

Fornyelse af medicin, tidsbestilling og prøvesvar. Efter kl. 9.30 vil der normalt blive henvist til akut telefonnummer (anvendes kun ved akut opstået sygdom eller afbud).
Fredag eftermiddag henvises ofte til andre læger.