TID SAMME DAG

TSD: Vi er  overgået  til et nyt koncept, der hedder "tid samme dag"

"Tid samme dag" betyder, at man ringer herop på den dag man ønsker at komme til læge eller bestiller tid inde på patientportalen fra kl 16 dagen forinden eller på dagen. Såfremt det ikke er muligt at bestille tiden online - alt kan være optaget - så send os en mail og vi finder en tid. Du får en bestemt tid, du skal møde op på. Helt som hvis man havde bestilt en tid 2-3uger ude i tiden.

Kontakter man klinikken fra 8-10 per telefon eller via hjemmesiden, garanterer vi således, at man bliver set på i klinikken samme dag på et forudaftalt tidspunkt.

Undtagelse: Patienter der har kroniske sygdomme og som kommer til hel og halvårskontroller, får tider med sig løbende. Store attester, spiraloplægning og forebyggende børneundersøgelser vil ligeledes ikke være "tid samme dag", men kan bestilles forud på vores hjemmeside eller ved at ringe herop.

Fordelen ved "TID SAMME DAG"-konceptet er, at I får set på jeres helbredsproblem hurtigt og ventetiden nedbringes.Det er et koncept mange klinikker har arbejdet med rundt omkring i Danmark, til stor glæde for både patienter og klinikken.

Vi håber, at I tager godt imod dette nye tiltag, som vi har iværksat.

Vi tænker, at vi prøver det af over det næste årstid og er det alt for problematisk, kan vi gå tilbage til det gamle igen, men dette er ikke det, der er erfaringen fra andre steder.