17 August 2017
Velkommen til Læge Helle Frandsen

Forside

Velkommen til klinikkens hjemmeside.

Her på hjemmesiden kan du finde information om klinikken. Klik på menupunkterne ude til venstre.
 

  •                                  

                            Praksisnyt                                                12 07  2017

 

 

Kære Patienter

 

Vi holder sommerferie i uge 31, 32 og 33 - dvs fra 31/7 til og med 20/8.

 

I uge 31 henviser vi til:

Lægerne Sdr. Alle 43.

Tlf.: 56 66 01 01

 

I uge 32 og 33 henviser vi til:

Hans Lindahl

Sdr. Alle 1A

Tlf.: 56 65 00 42

 

 

Vores daglige telefontid mht tider og receptbestillinger, tid samme dag etc. reduceres fra kl 9-11 istedet for nu fra 9-12.

 

Dette set i lyset af, at rigtig megen kontakt med klinikken (medicinbestilling,prøvesvar etc ) foregår via vores hjemmeside.

 

Vi vil herudover overgå til en nyt koncept, der hedder : TID SAMME DAG.

 

Det betyder, at man ringer herop på den dag,man ønsker at komme til læge  eller bestiller inde på cure-4-you fra kl 16 dagen forinden eller på dagen. Såfremt det ikke er muligt at bestille tiden online - alt kan være optaget - så send os en mail. Så finder vi en tid. Du får en bestemt tid, du skal møde op på. Helt som hvis man havde bestilt en tid 2-3uger ude i tiden.

 

Kontakter man klinikken fra 8-11 per telefon eller via hjemmesiden, garanterer vi således, at man bliver set på i klinikken samme dag på et forudaftalt tidspunkt.

 

Dette gælder alle former for tider, undtagen de patienter,der har kroniske sygdomme og som kommer til hel og halvårskontroller. De får tider med sig løbende.

 

Ligeledes vil store attester ,spiraloplægning og forebyggende børneundersøgelser kunne bestille forud på vores hjemmeside eller ved at ringe herop.

 

Vi laver disse ændringer for at forøge vores service overfor Jer og gøre det let at komme til lægen.

 

Det er et koncept mange klinikker har arbejdet med rundt omkring i Danmark til stor glæde for både patienter og klinikken.

 

Det vil naturligvis kræve,at vi alle tænker lidt anderledes.eks:Knæsmerter igennem 1mdr. :Nu må jeg lige se at få en tid til undersøgelse om der skal gøres noget.?? Så får jeg vel en tid om 1uge.

 

Nej, man   ringer op DEN DAG,man vil til lægen og så får man en tid samme dag.

Medmindre problemet kan løses ved telefonisk råd og vejledning.

Vi håber,I tager godt imod dette nye tiltag,som vil blive iværksat.

Dvs. almindelige tider ud i fremtiden ikke kan bookes andet end til de just nævnte problemstillinger.

 

Fordelen ved "TID SAMME DAG-konceptet er at I set på jeres helbredsproblem hurtigt.

Man ikke skal ændrer tider og vente på overhovedet at få en tid hos lægen,man synes ligger alt for langt ude i tiden og at vi kan yde en bedre service=hurtigere og mere effektiv behandling.

 

 

Vi tænker,vi prøver det af over det næste årstid og er det alt for problematisk,kan vi gå tilbage til det gamle igen;men det er IKKE det,der er erfaringen fra andre steder.

 

 

Derudover har vi fået nyt telefonsystem med kø funktion og hvor I skal indtaste Jeres cpr-nummer, inden i kommer til at tale med een af os. Dette for at lette vores arbejde,således at vi kan håndtere endnu flere telefonsamtaler, således at I lettere kan komme i kontakt med os via telefon.

Telefon tid mellem 8-9:

Det vil igen være overvejende Helle Frandsen selv,der har telefontiden mellem 8-9.

 

Medicinbestilling:

Det er en stor fordel at bestille denne via vores hjemmeside.Det  vil vi opfordre til at I gør.

Ved medicinbestilling telefonisk, ring da mellem 9.00 og 11.00

Vanedannede medicin kræver dog kontakt med klinikken.

Vi bestræber os på at lave årsrecepter til patienter med kroniske sygdomme,hvor vi forventer, de skal forsætte med fast medicin indtil næste årskontrol hos lægen.

 

 

 

Vi har haft kortvarigt åbent for nye patienter; men allerede lukket igen. Vi  ønsker alle de nye patienter velkommen i klinikken.

 

Udannelseslæger:

Vi får ikke nogen ny uddannelseslæge; men til gengæld får vi  næsten 2 færdiguddannede læger i løbet af efterår og forår.

Det er vigtigt at få uddannet nye læger,så derfor deltager klinikken i uddannelse af disse. De kommer fra København universitet.

 

 

 

Det går rigtig fint i klinkken med, at det er  Rikke Juul Gravsholt og Helle Norre , der varetager kontrol af blodtryk, sukkersyge, lungesygdomme incl. astma og blodfortyndende behandling. Patienterne kommer fortsat  til de årlige store kontroller hos Helle Frandsen. Det gør de den måned,de har fødselsdag. Det er de mellemliggende kontroller, der varetages af dem.

 

 

 

Se samlet plan over, hvad sygeplejerskerne varetager af funktioner nedenfor.

 

     Kontrol af blodtrykpatienter
     Kontrol af sukkersyge
     Kontrol af cold patienter, astma og andre lungesygdomme
     Kontrol af andre kroniske sygdomme  
     Børnevaccination, rejsevaccination og HPV-vaccination      .
     Kontrol af patienter i blodfortyndende behandling
     Sår og forbindingsskift
     Blodprøvetagning
     Kostvejledning
     Lungefunktionsundersøgelse
     Fjernelse af tråde/clips efter operationer.
     Antabus givning
     B-12 vit.-injektioner og binyrebark injektioner ved allergi
     Råd og vejledning vedr. vortebehandling

 

Vi beder patienter , som kommer til kontrol af for højt blodtryk eller mistanke om sådan, om at komme ca. 15. min før planlagt konsultationstid, for at kunne måle et så præcist  blodtryk som muligt.

 

.

 

Vi har ikke mulighed for at svare sms-er. Hvis der er tale om akut sygdom, må du ringe på vores akut telefon, som vi henviser til på telefonsvareren. Hvis telefonen ikke bliver taget pga. andet akut uopsætteligt arbejde, må I ringe op igen efter 5 min.

 

SMS reminder: Vi sender sms til dem af jer, der har opgivet mobilnummer til os.
Den modtager I dagen før, I skal komme.
Hvis man ikke ønsker en sådan, må I lige sige det til os. Husk at fortælle om I har skiftet mobil nummer ved kontakt til klinik.

Rigtig god sommer.

Rikke Gravsholt, Helle Norre og  Helle Frandsen.

 

 
 

Designet på hjemmesiden på hjemmesiden er lavet på baggrund af et kalligrafi af Anita Karlsen - se www.anitakarlsen.dk